یکی از مهمترین فعالیتهایی که در هر پروژه انجام می گیرد تولید و مدیریت مدارک، بروز رسانی، کنترل گردش کار، اطلاع از آخرین وضعیت مدارک مهندسی، به اشتراک گزاری مدارک تایید شده با بخش خرید و اجرا و … در فاز مهندسی پروژه می باشد که از پر دردسر ترین و مشکل ترین فعالیتها در این زمینه می باشد .این پیچیدگی ها به دلیل ماهیت، حجم زیاد اطلاعات و ارتباطات موجود بین مدارک در این فعالیت می باشد چرا که فرآیند تولید مدارک، توزیع مدارک بین شرکت های درگیر و کارشناسان آنها، حفظ و نگهداری نظرات و سوابق آنها، تولید رویژن جدید تا رسیدن به مدرک نهایی و مورد تایید بسیار پیچیده بوده و حجم اطلاعات زیادی را در بر میگیرد.

ماژول مدیریت فرآیند های فاز مهندسی پروژه ستیا، یک نرم افزار تحت وب بوده که تمامی فرآیندهای موجود در فاز مهندسی پروژه و گردش درون سازمانی و برون سازمانی مدارک را مدیریت و راهبری می کند.


وجه تمایز نرم افزار مدیریت فرآیندهای مهندسی پروژه ستیا با نرم افزار های مشابه در این است که این سیستم، با رویکرد فراسازمانی و کاملا تحت وب تولید شده است. از این رو قابلیت این را دارد تا فراخور جایگاه، نیاز و سیاست مشتری، تمامی شرکت ها و کارشناسان درگیر در پروژه اعم از شرکت های طراح، مشتری (Client)، ناظر (TPA)، پیمانکاران طراحی، خرید و اجرا و … می توانند مستقیما به سیستم متصل شده و اطلاعات مرتبط با خو را در سیستم مشاهده نموده و در محدوده دسترسی تعریف شده برای خود با سیستم کار نمایند. این سیستم فرآیند توزیع ،گردش مدارک و ترنسمیتال ها و جمع آوری نظرات و تاییدات را علاوه بر درون سازمان (گردش کار داخلی)، در محدوده کل این شرکت ها (گردش کار خارجی) نیز مدیریت می نماید.
همچنین از قابلیت های بسیار مهم و کاربردی سیستم، قابلیت جستجو در متن مدارک و فایل های الکترونیکی الصاق شده به مدارک با فرمت های مختلفی مانند Pdf, AutoCAD, PDS, PDMS, Word, Excel, etc. و به صورت کاملا اتوماتیک از طریق الگوریتم های خاص و بدون نیاز به ورود اطلاعات در سیستم می باشد.
پروژه های ستیا

پروژه های ستیا

 

قابلیت های عمومی

تحت وب
دارای اپلیکیشن موبایل
رابط کاربری زیبا، کاربر پسند و آسان
داشبور مدیریتی و کاربری قابل تنظیم
وجود کارتابل مخصوص هر کاربر در سیستم
قابلیت تعریف کلیه شرکت ها و کارشناسان درگیر در پروژه اعم از شرکت های طراح، مشتری (Client)، ناظر (TPA)، پیمانکاران طراحی، خرید و اجرا و …
قابلیت تعریف محدوده اطلاعات قابل رویت برای هر شرکت و پرسنل آن
قابلیت تعریف سطوح دسترسی به فرآیند ها و فعالیت های سیستم برای هر کاربر و یا گروه های کاربری

مدیریت لیست مدارک پروژه

مدیریت لیست مدارک پروژه به همراه مشخصات دقیق هر مدرک به ازای تمامی دسیپلین های پروژه.
بارگزاری لیست مدارک در نرم افزار از طریق فایل های اکسل، اکسس و …
مدیریت رویژن های مختلف مدارک پروژه.
تعریف رویه تولید نسخه های جدید مدارک (Revising Procedure)
تعریف رویه چگونگی تغییر وضعیت نسخه های جدید مدارک (Status Procedure)
مدیریت کامل گردش کار داخلی (درون شرکتی) مدارک
قابلیت ثبت و مدیریت مکاتبات (نامه ها، صورت جلسات و …) پروژه
قابلیت برقراری و مشخص کردن رابطه هر مدرک با باقی مدارک پروژه
قابلیت برقراری و مشخص کردن رابطه هر مدرک با نامه های پروژه
قابلیت افزودن نکته (Note) به هر مدرک (مجزا از گردش کار و کامنت های مدرک)
قابلیت الصاق فایل های الکترونیکی هر مدرک
قابلیت جستجو در متن و کلمات داخل مدارک پروژه و فایلهای الکترونیکی الصاق شده (بدون نیاز به ورود اطلاعات)

مدیریت ترنسمیتال ها

مدیریت کامل گردش کار خارجی (برون شرکتی) مدارک از طریق ترنسمیتال
تولید اتوماتیک ترنسمیتال به همراه نامه پوششی آن
تعریف رویه های توزیع و گردش ترنسمیتال ها (Coordination Procedures) بین شرکت ها
توزیع اتوماتیک ترنسمیتال ها بین شرکت های درگیر در پروژه

مدیریت توزیع و گردش کار مدارک

دارای موتور کنترل گردش کار (Work Flow Engine)
قابلیت تعریف انواع گردش کار دلخواه و جاری سازی آن به ازای فعالیت های مختلف سیستم
مدیریت کامل گردش کار داخلی (درون شرکتی) مدارک
مدیریت کامل گردش کار خارجی (برون شرکتی) مدارک
تعریف رویه های توزیع و گردش مدارک (Coordination Procedures) بین کارشناسان و مدیران شرکت
تعریف چندین رویه توزیع مدارک و گردش کار به ازای دیسیپلین ها، شرایط و مشخصات مختلف مدارک
قابلیت ارسال ایمیل به ازای هر مرحله از گردش مدرک به افراد تعریف شده

مدیریت درصد پیشرفت مدارک

قابلیت ثبت و مدیریت شکست کار (WBS) هر مدرک
قابلیت تعریف وزن هر مدرک در پروژه
قابلیت محاسبه درصد پیشرفت هر مدرک
محاسبه درصد پیشرفت هر بخش پروژه (دیسیپلین، واحد کاری و …)
قابلیت ثبت و محاسبه نفر ساعت کار شده بر روی هر مدرک

مدیریت ورودی و خروجی سیستم

بارگزاری لیست مدارک در نرم افزار از فایل های اکسل، اکسس و …
دریافت خروجی از کلیه مدارک در فایل اکسل، اکسس و ورد به همراه تقسیم بندی، فهرست بندی و لینک به فایل الکترونیکی هر مدرک
قابلیت الصاق فایل های الکترونیکی هر مدرک
قابلیت جستجو در متن و کلمات داخل مدارک پروژه و فایلهای الکترونیکی الصاق شده (بدون نیاز به ورود اطلاعات)

Wordpress themes at GFXFree