محاسبه جبهه کاری پروژه

یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مراحل اجرای پایپینگ در پروژه های صنعتی، تولید جبهه کاری پروژه با توجه به متریال موجود، اولویت های کاری و موانع احتمالی اجرا در سایت می باشد. نرم افزار “مدیریت پروژه های صنعتی” جبهه کاری دقیق پروژه را با دید اجرا و در نظر گرفتن اولویت های کاری و کلیه موانع موجود اجرا در پروژه محاسبه کرده و میزان متریال مورد نیاز برای اجرای جبهه کاری تولید شده را بصورت اتوماتیک استخراج کرده و برای پیمانکار رزرو مینماید

قابلیت تعریف 30 مورد از موانع کاری در پروژه و مدیریت آنها (مانند سیویل، سازه فلزی، تجهیزات و…)

قابلیت تعریف اولویت های کاری به ازای خطوط پروژه

قابلیت تولید جبهه کاری بر اساس متریال موجود در یک و یا چند انبار

قابلیت تولید جبهه کاری بر اساس متریال دریافت شده از کارفرما در هر مرحله

قابلیت تولید جبهه کاری برای کارگاه اسپول سازی، سایت و یا ترکیبی از هر دو

قابلیت تولید جبهه کاری با درنظر گرفتن ساخت فقط اسپول کامل و یا به همراه اسپول های ناقص

قابلیت تولید جبهه کاری برای دریافت بیشترین حجم قابل کارکرد، بیشترین طول خط قابل انجام و یا بیشترین تعداد تست پکیج قابل تکمیل

رزرو اتوماتیک متریال از انبار به ازای هر پیمانکار در جبهه کاری تولید شده

برگشت اتوماتیک متریال به انبار مبدا در برای سرجوش های انجام نشده در هر جبهه کاری

 

 
 

ماژول سه بعدی استخراج اطلاعات پایپینگ

ماژول مدیریت اطلاعات خطوط پروژه، قابلیت انجام کلیه فرآیندهای مهندسی کارگاهی مرتبط با خطوط پایپینگ را در محیطی سه بعدی و کاربری آسان در اختیار پرسنل دفتر فنی قرار می دهد. این ماژول به واسطه ایمپورت اتوماتیک مدل سه بعدی خطوط پروژه از نرم افزار های طراحی پایپینگ، سرجوش گذاری و اسپول بندی اتوماتیک، استخراج کامل اطلاعات خطوط پروژه، سرجوش ها، اسپول ها، متریال هرخط، طول برش های هر متریال و …، تاثیر بسیاری در تسریع فرآیند های مهندسی کارگاهی، اطمینان از صحت اطلاعات و کاهش هزینه های این بخش خواهد داشت.

برقراری ارتباط با نرم افزارهای طراحی پایپینگ (مانند PDMS, PDS, Plant3D)

ایمپورت اتوماتیک مدل سه بعدی خطوط پروژه به نرم افزار

سرجوش گزاری و استخراج اتوماتیک اطلاعات سرجوشهای خطوط

اسپول بندی و استخراج اتوماتیک اطلاعات اسپول های خطوط

استخراج اتوماتیک اطلاعات کالای خط (Material Take-Off)

استخراج اتوماتیک میزان متریال مورد نیاز هر سرجوش و اسپول (Material Cut Length)

 
 

اپلیکیشن موبایل اطلاعات پروژه

اپلیکیشن موبایل نرم افزار مدیریت پروژه های صنعتی، ابزاری ایده آل است برای مدیران و کارشناسان پروژه به منظور دسترسی سریع و آسان به آخرین اطلاعات پروژه بدون نیاز به برقراری ارتباط با شبکه کامپیوتری پروژه و یا اینترنت

دریافت اطلاعات لحظه ای از دیسیپلین های مختلف پروژه

دریافت گزارشات مدیریتی از فرآیندهای پروژه

دریافت گزارش آخرین وضعیت پروژه

دریافت جزئیات اطلاعات و سوابق سرجوش ها توسط اسکن بارکد و یا ورود شماره خط و شماره سرجوش

دریافت جزئیات اطلاعات و سوابق اسپول ها توسط اسکن بارکد و یا ورود شماره خط و شماره اسپول

جمع آوری اطلاعات سرجوشها و اسپول ها به هنگام بازرسی فرآیندهای پایپینگ و ورود اتوماتیک اطلاعات به ماژول پایپینگ توسط اسکن بارکد

دریافت جزئیات اطلاعات و موجودی متریال در تمامی انبار های پروژه توسط اسکن بارکد و یا وارد کردن کد متریال

جمع آوری اطلاعات کالای پروژه به هنگام بازرسی فرآیندهای کالا و ورود اتوماتیک اطلاعات به ماژول کالا توسط اسکن بارکد

 
 

بارکد شناسایی سرجوش و اسپول

اپلیکیشن موبایل نرم افزار مدیریت پروژه های صنعتی، ابزاری ایده آل است برای مدیران و کارشناسان پروژه به منظور دسترسی سریع و آسان به آخرین اطلاعات پروژه بدون نیاز به برقراری ارتباط با شبکه کامپیوتری پروژه و یا اینترنت

قابلیت دریافت مشخصات و سوابق کامل سرجوش توسط موبایل بدون نیاز به ارتباط با شبکه و یا اینترنت به منظور

جمع آوری اطلاعات سرجوش ها هنگام بازرسی فرآیند های پایپینگ (مانند فیت آپ، جوش و …) و ورود اطلاعات به ماژول پایپینگ به صورت اتوماتیک توسط موبایل

قابلیت دریافت مشخصات و سوابق کامل سرجوش توسط موبایل بدون نیاز به ارتباط با شبکه و یا اینترنت به منظور

قابلیت دریافت مشخصات و سوابق کامل سرجوش توسط موبایل بدون نیاز به ارتباط با شبکه و یا اینترنت به منظور

Wordpress themes at GFXFree